czwartek, 9 lutego 2012

.






krzywe płótna i marne wydruki,
uśmiech Mirosława